Българите са…

Йордан • Без категория • 17 Jan 2012


Българите са умни | Bulgarians are smart
Българите са способни | Bulgarians are capable
Българите са трудолюбиви | Bulgarians are industrious
Българите са честни | Bulgarians are honest
Българите са горди | Bulgarians are proud
Българите са оптимисти | Bulgarians are optimistic
Българите са красиви | Bulgarians are beautiful
Българите са изобретателни | Bulgarians are creative
Българите са предприемчиви | Bulgarians are enterprising
Българите са богати. Това не винаги е въпрос на пари | Bulgarians are rich. This is not always about money
Българите са първенци на Европейския съюз по електронно преброяване | Bulgarians are the princes of the European Union e-census

Нека подкрепим имиджа на българите и да ги покажем в най-добрата им светлина!
Нека, когато някой попита какви са българите, да получи по-оптимистичен отговор!
Нека!

 1 коментар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.