Внимание – наближават избори!

Йордан • Без категория, Видео • 21 Jun 2009

Наближават Парламентарни избори 2009. По-долу са дадени официалните сайтове на някои от по-известните политически партии в България. Преди да гласувате, разгледайте какво предлага програмата на всяка една от тях. Решете доколко, и дали изобщо, дадените обещания са изпълними, и дали отговарят на Вашите лични убеждения.
И гласувайте! Ако го направите, най-малкото което печелите е, че ще имате право на критика след това.
Хайде да направим поне едно нещо като истински европейци!

Официални сайтове на политически партии в България:

Какво е политическа партия?

Описание на различните идеологии:5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.